POLITIKA KVALITY

 

              

POLITIKA KVALITY

PS PLASTY CZ s.r.o., IČ: 276 75 483


Společnost PS PLASTY CZ s.r.o. usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků neustálým uspokojováním jejich potřeb kvalitními produkty. Pro naplnění této vize realizuje účinný a jednoduchý systém managementu kvality. 

 

Pro úspěšné udržování a zlepšování systému managementu kvality je stanovena následující Politika kvality:

  1. Vedení společnosti identifikovalo v rámci kontextu organizace všechny zainteresované strany, interní a externí aspekty, vyhodnotilo jejich významnost a jsou předmětem dalšího zlepšování.
  2. Veškeré naše snažení zaměřujeme na výrobu a prodej plastových obalů, jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými právními předpisy.
  3. Protože naše produkty mohou být jen tak kvalitní, jako lidé, kteří je realizují a produkty, které do nich vstupují, klademe velký důraz na výběr spolupracovníků a na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a dodávané produkty.
  4. Usilujeme o dosažení stabilních kvalitativních parametrů našich produktů a vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo synonymem spolehlivosti a kvality.
  5. Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců. Společnost si váží tohoto bohatství a všestranně podporuje zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců plánovaným vzděláváním.

Usilujeme o maximální pružnost při poskytování produktů. Vedení společnosti odpovídá za dosažení cílů kvality a systém managementu kvality ověřuje pravidelnými prověrkami.

 

V Prostějově, dne 26. 2. 2020

   

Petr Pořízka                                            Jiří Hejcman

jednatel                                                      jednatel

 

 
Katalog produktů PS PLASTY

Katalog produktů Obaly2go

E-SHOP OBALY2GO.CZ

Zasílání novinek